You are currently viewing Siva kukuruzna pipa

Siva kukuruzna pipa

  • Post category:Novosti

Ova štetočina spade u red značajnijih na našem području, jer osim kukuruza napada veliki broj drugih kultura: suncokret, soju, šećernu repu, pšenicu, ječam.

Prezimljava u zemljištu, u stadijumu imaga, na dubini od 40-100 cm. Pojavljuje se na površini kada temperature površinskog sloja dostigne 10C (kraj aprila-početak maja). Larve se pojavljuju pred kraj maja meseca, ne pričinjavajući veću štetu. Najveće štete na kukuruzu pričinjava odrasla pipa, od nicanja (izgrizajući vegetacionu kupu tek nicajućih biljaka) do faze 4. lista. Najaktivnija je tokom pre podneva i večeri, dok je tokom podneva, hladnih ili kišnih dana sakrivena u zemlji. Usled migracija, javlja se prvo na obodu parcela.

Kritičnom brojnošću smatra se pojava 10 jedinki po m2 tokom perioda nicanja.