Skladištenje

Silosi sa pratećim objektima i opremom, uključujući i kolsku vagu, su nešto na šta smo posebno ponosni. Izgrađeni dobrim delom sopstvenim sredstvima, njihova gradnja počela je tokom 2013. godine, da bi u rad bili pušteni u leto 2014. godine.

Ćelije silosa igrađene su po najsavremenijim standardima renomirane Italijanske kompanije “Silesfor” koja poseduje sertifikat “Certificate of conformity of the factory production control” broj 0496-CPR-0087 i koristi ćelične komponente klase EXC 3 izrađene po svetskom standardu EN 1090-2.

Svedeno na meru kukuruza, sliosi su sledećeg kapaciteta:

  • LAGER ĆELIJE:  4 x 1.250t
  • PROTOČNE ĆELIJE:  2 x 250t

Ćelije su izvedene tako da je omogućen istovremeni utovar i istovar robe, što uzrokuje brži rad i kraća zadržavanja vozila.

Čistilica „Buhler“ je kapaciteta 100 t/h, pri 4% nečistoća i primenjuje se za automatsko prikupljanje prosutog “brašna” i idealna je dopuna modula za ovakve sisteme. Za transport materijala od usipnog koša do željene tačke brinu se transporteri i elevatori kapaciteta takođe 100 t/h.

Sušara marke „Strahl“ radnog je kapaciteta 20 t/h pri 20% vlage. Modeli sušare sistemom aspiracije vazduha već više od 20 godina obavljaju svoj zadatak u celom svetu kao najbolje rešenje. Tri modela sušara ovog proizvođača uspešno se primenjuju na gotovo svim vrstama žitarica i uljarica, a odlikuju se visokom kvalitetom, malom potrošnjom, tihim radom i ekološkom prihvatljivošću. Ceo sistem je automatizovan i čitav monitoring i upravljanje vrši se iz radne sobe, od strane jednog čoveka.

Inače, silos broji dva stalno zaposlena kvalifikovana radnika koji rade na manipulaciji i održavanju. U okviru rada silosa nalazi se i digitalna kolska vaga, mernog opsega od 400 do 60.000 kg, za čije potrebe su napravljene vagarska prostorija za obradu podataka merenja i prostorija za vršenje kvalitativnih analiza. Radnici na silosu ujedno vrše i vagarske poslove a ceo proces od kapije do silosa, pokriven je savremenim video nadzorom.