Mere nege kod kukuruza

Mere nege kod kukuruza

Mere nege kukuruza možemo grubo podeliti na obavezne i neobavezne.

U obavezne mere spadaju: korekcija gustine useva, suzbijanje korova, borba protiv bolesti i štetočina, međuredna kultivacija i navodnjavanje (ukoliko za to postoje uslovi).
U neobavezne mere ubrajamo: valjanje posle setve, drljanje posle setve i posle nicanja, ogrtanje, zakidanje zaperaka i prihranjivanje.

U našim uslovima se najčeće susrećemo sa korekcijom useva, borbom protiv korova i kultivacijom.                              

Korekcija gustine useva se primenjuje ako je posejan veći broj biljaka od optimalnog. Ova mera nege se izvodi kada je kukuruz u fazi 3 do 4 lista. Ranija korekcija nije poželjna, jer se može desiti da se odstrane biljke koje imaju visoki biološki potencijal za prinos.

Kišno vreme u ovom periodu pogoduje razvoju korova u kukuruzu. Obilaskom njiva treba ustanoviti stepen zakorovljenosti parcele i fazu razvoja kukuruza (broj listova). Na osnovu toga vrši se odabir herbicida ili kombinacije herbicida kojim će se izvršiti tretman.

Međuredna obrada (kultivacija) je vrlo važna mera nege, jer je kukuruz biljka koja zahteva da u toku vegetacije površinski sloje zemljišta bude dovoljno rastresit i čist od korovaMeđurednom kultivacijoim se pored uništenja korova koje su propustili herbicidi, ostvaruje poboljšanje vazdušnog i vodnog režima zemljišta, jačanje mineralizacije organske materije i povećanje količine lako pristupačnih hranjivih materija. Prva međuredna kultivacije treba da počne čim se ukažu redovi kukuruza. Da se ne bi povredio korenov sistem biljaka, pri prvoj kultivaciji ostavlja se neobrađeni zaštitni pojas 10-12 cm od redova biljaka. Kod sledeće kultivacije zaštitni pojas se povećava na 15-20 cm. Međurednu kultivaciju moguće je izvoditi do trenutka, kada biljke kukuruza dostignu visinu 80-90 cm ili nešto više.

Zatvori
Potrebni su nam objekti u sledećim mestima:
 • PERLEZ
 • KOVAČICA
 • UZDIN
 • PLANDIŠTE
 • VRŠAC
 • LOKVE
 • ILANDŽA
 • ALIBUNAR
 • FARKAŽDIN
 • OPOVO
 • ŠAJKAŠ
 • ĐURĐEVO
 • ŽABALJ
 • RUSKO SELO
 • NOVO MILOŠEVO
 • NOVI BEČEJ
 • LUKIĆEVO
 • STAJIĆEVO
 • VELIKA GREDA
 • BORČA

PLASTIKA

U našem asortimanu možete pronaći širok izbor plastike: saksije, buradi za vino i rakiju, burad za zimnicu, metle, lopate itd.

ALATI I OPREMA

AGRO DUKAT nudi široku paletu za „hobi“ i „profi“ upotrebu kao i dodatnu opremu za baštovanstvo. Takođe, u našim objektima možete pronaći električne i motorne treavokosačice, originalna motorna ulja i akumulatore, profi paste, osnovne i završne boje i lakove, metalac posuđe, peći na čvrsto gorivo i još mnogo toga…

SEMENA

Poljoprivredna proizvodnja mora da počiva na kvalitetnom visokoprinosnom semenu i zato AGRO DUKAT nudi semenski materijal domaćih i stranih kuća među kojima su: Agrosava, Pioneer, Dekalb, Syngenta, NS, ZP…

STOČNA HRANA

U cilju postizanja maksimalnih reziltata AGRO DUKAT nudi zdravu i kvalitetnu stočnu hranu. U našim objektima možete pronaći potpune smeše, komponente i premikse za ovce, živinu, telad, krave, junad, koze i ovce,, konje, zečeve, kućne ljubimce, golubove, ribe, divljač, a sve to po pristupačnim cenama.

O kojoj god grani stočarstva da se radi mi smo tu da ponudimo odgovarajuću hranu.

ĐUBRIVA

Kako svaka biljka treba da raspolaže potrebnim hranjivim materijama tj. da se razvija u što boljim uslovima, AGRO DUKAT nudi visokokvalitetna mineralna i organska đubriva.

PESTICIDI

U cilju zaštite Vaših useva od korova, štetočina i bolesti AGRO DUKAT nudi široku paletu herbicida, insekticida i fungicida domaćih i stranih kuća među kojima su: Agrosava, Galenika, Delta, Bayer, BASF, Syngenta, Adama…