Tehnologija proizvodnje ozime uljane repice

Tehnologija proizvodnje ozime uljane repice

Ozima uljana repica se gaji iz semena koje sadrži nešto manje od 50% ulja i do 25% proteina. Ulje se koristi za ljudsku ishranu, ali i u tehničke svrhe. U ove druge se, kao posebno značajna, ubraja proizvodnja biodizela od ove kulture. Kao stočna hrana pogoduje ishrani stoke.

U fazi cvetanja sadrži dva puta manje teško svarljive celuloze nego lucerka, što govori o njenom kvalitetu kao stočnoj hrani. Medonosna je biljka, značajna za ishranu pčela. Zbog svoje gustine sklopa odlično štiti zemljište od erozije, pogotovo one vetrom, što je na prostorima Vojvodine, a posebno Banata od izuzetnog značaja.

Plodored: ova biljka zahteva plodored. Loš predusev su joj uljarice, leguminoze i mahunarke (suncokret, soja, grašak, detelina,…). Takođe, ne podnosi monokulturu.

Dobri predusevi su rano povrće, strna žita, ozime krmne biljke i slično, prvenstveno stoga što rano napuštaju parcelu.

Ona sama dobar je predusev za sve kulture, obzirom da rano napušta parcelu, izuzev za uljarice leguminoze i mahunarke.

Zemljište: izbegavati peskovita ili prevlažena, zabarena, kisela zemljišta, kao i zemljišta sklona zabarivanju. Sposobna je da podnese čak i blago slatinasta zemljišta.

Osnovna obrada: odlično reaguje na oranje na ubini od 20-30 cm. Ako se seje posle strnih žita, prvo se obavi ljuštenje strnjike (10-12 cm), pa duboko oranje. Nakon oranja odmah zatvoriti brazdu.

Setva: seje se od 01. do 25. septembra, na dubinu od oko 2 cm. Međuredni razmak je 25 cm. Zemljište mora biti dobro pripremljeno, obzirom da je seme sitno. Treba obezbediti setveni sklop od 40-55 biljaka/m (za hibride), tj. 60-70 biljaka/m2(za sorte).

Đubrenje:  u svakom slučaju ono zavisi od stanja hranjiva u zemljištu, što treba utvrditi analizom. Zavisno od stanja zemljišta i prinosa uobičajene količine po hektaru čistog azota, fosfora i kalijuma koje se unose prilikom đubrenja uljane repice su: 120-160 kg N; 80-140 kg P; 140-180 kg K.

Nega: u mere nege najčešće ubrajamo zaštitu uljane repice. Štiti se od korova, po potrebi od štetočina (repičina lisna osa, repičin sjajnik, mala i velika repičina pipa,…) i od bolesti (plamenjača, mrka pegavost, bela i siva trulež,…). Navedeno se uspešno suzbija herbicidima, insekticidima i fungicidima, ali i plodoredom.

U sušnim jesenima, na suvom zemljištu, dobre rezultate daje valjanje glatkim valjkom, odmah nakom setve, čime se podiže donja vlaga u zonu semena.

Žetva:  žetva se odvija kada vlaga zrna padne ispod 13%. Kosi se žitnim kombajnima, najbolje bez vitla ili sa vitlom bez prstiju. Poželjno je produžiti sto hedera. Broj obrtaja bubnja svesti na minimum.

Zatvori
Potrebni su nam objekti u sledećim mestima:
 • PERLEZ
 • KOVAČICA
 • UZDIN
 • LOKVE
 • ALIBUNAR
 • FARKAŽDIN
 • OPOVO
 • ŠAJKAŠ
 • ĐURĐEVO
 • RUSKO SELO
 • NOVO MILOŠEVO
 • NOVI BEČEJ
 • LUKIĆEVO
 • STAJIĆEVO
 • VELIKA GREDA
 • BORČA

PLASTIKA

U našem asortimanu možete pronaći širok izbor plastike: saksije, buradi za vino i rakiju, burad za zimnicu, metle, lopate itd.

ALATI I OPREMA

AGRO DUKAT nudi široku paletu za „hobi“ i „profi“ upotrebu kao i dodatnu opremu za baštovanstvo. Takođe, u našim objektima možete pronaći električne i motorne treavokosačice, originalna motorna ulja i akumulatore, profi paste, osnovne i završne boje i lakove, metalac posuđe, peći na čvrsto gorivo i još mnogo toga…

SEMENA

Poljoprivredna proizvodnja mora da počiva na kvalitetnom visokoprinosnom semenu i zato AGRO DUKAT nudi semenski materijal domaćih i stranih kuća među kojima su: Agrosava, Pioneer, Dekalb, Syngenta, NS, ZP…

STOČNA HRANA

U cilju postizanja maksimalnih reziltata AGRO DUKAT nudi zdravu i kvalitetnu stočnu hranu. U našim objektima možete pronaći potpune smeše, komponente i premikse za ovce, živinu, telad, krave, junad, koze i ovce,, konje, zečeve, kućne ljubimce, golubove, ribe, divljač, a sve to po pristupačnim cenama.

O kojoj god grani stočarstva da se radi mi smo tu da ponudimo odgovarajuću hranu.

ĐUBRIVA

Kako svaka biljka treba da raspolaže potrebnim hranjivim materijama tj. da se razvija u što boljim uslovima, AGRO DUKAT nudi visokokvalitetna mineralna i organska đubriva.

PESTICIDI

U cilju zaštite Vaših useva od korova, štetočina i bolesti AGRO DUKAT nudi široku paletu herbicida, insekticida i fungicida domaćih i stranih kuća među kojima su: Agrosava, Galenika, Delta, Bayer, BASF, Syngenta, Adama…