You are currently viewing Setva okopavina

Setva okopavina

  • Post category:Novosti

Obzirom na povoljne vremenske uslove, ispunjeni su svi preduslovi za otpočinjanje setve kukuruza, suncokreta i soje. Činjenica da u predtojećim danima hidrometeorolozi najavljuju kišu treba da ubrza našu odluku da pristupimo setvi. Ta vlaga će ubrzati klijanje, nicanje i inicijalni porast biljaka. Naravno, uslov je da je predsetvena priprema završena.

Sa druge strane, optimalna količina vlage u zemljištu će učiniti da dejstvo herbicida koji budu primenjeni tretmanom „na crno“ (posle setve, pre nicanja) bude maksimalno.

Treće, ukoliko dođe do intenzivnijih padavina, na površinama koje su pripremljene za setvu dolazi do sabijanja finog, setvenog sloja. Time se stvaraju nepovoljni uslovi za kasniju setvu i rane faze razvića biljke.

Ukoliko setveno seme nije zaštićeno insekticidom, isto obavezno treba zaštititi nekim od preparata za zaštitu semena, radi sprečavanja napada zemljišnih štetočina-žičara, grčica, podgrizajućih sovica. Za detaljnije informacije o vrstama i dostupnosti preparata za tretman semena na tržištu možete se obratiti stručnjacima naše kuće koji Vam stoje na raspolaganju.