Plamenjača krompira

Ovo oboljenje, koje se javlja pri visokoj vlažnosti vazduha i temperaturi od oko 20oC, spada u ekonomski najznačajnije oboljenje krompira. Prvi simptomi se uočavaju na najstarijem lišću. Sa lica lista…

Continue Reading Plamenjača krompira

Sadnja ruža

Korisni saveti o tome kako zasaditi ruže od naših renomiranih stručnjaka Ruže se mogu saditi od oktobra do kraja juna. Uslovi koji pogoduju sadnji ruža su: nezamrznuta zemlja, temperatura iznad…

Continue Reading Sadnja ruža

Grinje na vinovoj lozi

Eryophies vitis – vrsta grinje čije prisustvo prouzrokuje erinozna oštećenja na vinovoj lozi. Oštećenja se najčešće javljaju na pupoljcima, lišću i lastarima. Prvi simptomi su vidljivi na licu lista u vidu…

Continue Reading Grinje na vinovoj lozi

Mere nege kod kukuruza

Mere nege kukuruza možemo grubo podeliti na obavezne i neobavezne. U obavezne mere spadaju: korekcija gustine useva, suzbijanje korova, borba protiv bolesti i štetočina, međuredna kultivacija i navodnjavanje (ukoliko za…

Continue Reading Mere nege kod kukuruza