You are currently viewing Plamenjača krompira

Plamenjača krompira

  • Post category:Novosti

Ovo oboljenje, koje se javlja pri visokoj vlažnosti vazduha i temperaturi od oko 20oC, spada u ekonomski najznačajnije oboljenje krompira.

Prvi simptomi se uočavaju na najstarijem lišću. Sa lica lista se formiraju tamno-zelene pege, dok je na naličju uočljiva beličasta prevlaka. Kako bolest odmiče, tako pege postaju mrke, dok na kraju list ne propadne. Na stablu su pege više izduženog oblika. Krtole dobijaju pege koje su na preseku crvenkasto-smeđe.

Mere zaštite mogu biti: preventivne i hemijske.

Od preventivnih mera izdvajaju se plodored, uništavanje biljnih ostataka, izbor otpornijih sorti, upotreba zdravog sadnog materijala.

Hemijska zaštita odvija se u više faza. Na početku vegetacije, dok je lisna masa manja, koriste se preparati kontaktnog dejstva, kao i preparati na bazi bakra. Od sklapanja redova, pa do kraja cvetanja koriste se lokal-sistemični i sistemični preparati. Poslednje tretmane je poželjno obaviti fungicidima koji, pored lisne mase, ujedno štite i krtole od zaraze koja može nastupiti od spora koje se kišnim kapima spiraju sa lista.