You are currently viewing Formiranje travnjaka setvom smeše trava

Formiranje travnjaka setvom smeše trava

  • Post category:Novosti

Jedan od osnovnih načina formiranja travnjaka kod nas predstavlja setva smeše trava. Za dobar travnjak potreban je sloj od 15 do 20 cm kvalitetne zemlje. Zemljište treba pre setve trave najpre iskultivirati, a zatim poravnati grabuljama. Nakon toga pristupa se setvi.

Pri izboru semena treba obratiti pažnju da li će se površine često upotrebljavati i gaziti ili će biti samo ukrasni deo vrta. Ova činjenica je važna zato što postoje vrste trava koje dobro podnose često gaženje. Nakon setve grabuljama treba promešati zemlju sa semenom. Seme treba da se nalazi na dubini od oko 1 do 2 cm. Preporučuje se da se zasejana površina povalja valjkom ( ručnim ili mašinskim) koji će obezbediti ravnu površinu i smestiti seme ispod površine tla. Na kraju zasejanu travu treba zalivati i ona će nići za 7 do 15 dana. Korov koji se pojavi uz travu treba obavezno ukloniti.

Najvažniji deo u formiranju  travnjaka sejanjem smeše trava je održavanje vlažnosti zemljišta i ne dozvoliti da se na njegovoj površini stvori pokorica. U tom slučaju setva nije uspela i biće potrebno da se postupak ponovi. Prilikom nicanja trave pojaviće se takozvani „prazni delovi“, odnosno rupe bez trave. Potrebno je sačekati određen broj dana kako bi svo seme niklo jer je smeša sastavljena od više vrsta semena trava koje ima različito vreme klijanja i nicanja. Na površini travnjaka se najpre pojavljuje ljulj, a kasnije i ostale vrste. U slučaju da se i posle 10 do 15 dana rupe nisu popunile, prelazi se na podsejavanje kako bi se ofornio gust i ravnomerno razvijen travnjak.

Prvo košenje travnjaka se vrši lakom kosilicom oštrih noževa kako ne bi došlo do kidanja travnih niti i to pri visini od oko 10 cm. Za prvo košenje preporučuje se košenje na najveću visinu (gornji položaj noževa). Treba napomenuti da je u procesu formiranja travnjaka plevljenje izuzetno važno jer tokom nicanja trave istovremeno niče i korov koji je potrebno ukloniti, a kada trava ojača ona će se sama boriti za svoj prostor na površini. Proces formiranja travnjaka setvom smeše trava je dosta spor proces, te se u slučaju potrebe za brzim formiranjem istih preporučuje gotova busen trava.