You are currently viewing Sadnja ruža

Sadnja ruža

  • Post category:Novosti

Korisni saveti o tome kako zasaditi ruže od naših renomiranih stručnjaka

Ruže se mogu saditi od oktobra do kraja juna. Uslovi koji pogoduju sadnji ruža su: nezamrznuta zemlja, temperatura iznad 60C, zemlja pogodna za obradu-ne suviše vlažna i blatnjava. Ukoliko je temperatura veća od 200C sadnja ruža se preporučuje za večernje časove. Pre nego što se pristupi sadnji treba imati na umu da su ruže dugovečne, da ostaju na stalnom mestu 10, 20 i više godina, te je stoga veoma važno da se odabere pravo mesto i položaj, odgovarajuće zemljište i kvalitetna sadnica. Mesto za sadnju treba da bude izloženo suncu, zaklonjeno od jakih vetrova, a zemljište plodno i umereno vlažno. Nakon izbora mesta za sadnju pristupa se kopanju jamica. Veličina jamica je obično takva da se koren ruže može slobodno rasporediti, najčešće širine 30 cm i iste takve dubine. Preporučuje se sledeće rastojanje između ruža prilikom sadnje:

-40 – 50 cm za čajevke

-25 – 30 cm za polijante (mnogocvetne)

-20 – 25 cm za patujaste (mini)

-0,7 – 1 m za penjačice i grmolike.

Ako se ruže sade pored staze ili ograde udaljenost od istih mora biti najmanje onoliko koliko je rastojanje između sadnica. Pre sadnje koren sadnice ruže je potrebno da stoji sat vremena potopljen  u posudi sa vodom. Na taj način pripremljenu sadnicu nakon toga treba postaviti na sredinu jamice, ravnomerno rasporediti koren i potom vratiti zemlju u jamicu, vodeći pri tom računa da mesto kalemljenja bude 2-3 mm iznad nivoa zemljišta. Prvo je potrebno nagrnuti sitniju zemlju da bude uz koren, a zatim i krupniju. Prilikom sadnje ne preporučuje se pritiskanje zemlje rukama niti gaženje zemlje oko sadnica jer se time može poremetiti dubina i raspored korena, a takođe može doći i do kidanja sitnih žilica oko korena. Kada se nagrne sva zemlja oko sadnica je potrebno rasporediti 2-3 kašike mineralnog đubriva NPK 8:16:24 i dobro zaliti.  Nezavisno od toga da li se sadnja ruža obavlja u proleće ili jesen obavezno treba nagrnuti sitnu zemlju preko grana tako da iz humke vire samo vrhovi grana.